Akty prawne

Statut Spółdzielni 11.12.2015

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych 2000r

Rejestr uchwał XLII zebrania przedstawicieli  podjętych w 2016 roku

Rejestr uchwał RN  podjętych w 2016
Rejestr uchwał RN podjętych w 2017