Konkurs na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”

17-06-2024

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” ogłasza konkurs na stanowisko: Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  „Ujeścisko” w Gdańsku. 1. Kandydat powinien spełniać następujące warunki: a) wykształcenie niezbędne do wykonywania funkcji […]

Więcej

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

09-05-2024

Materiały sprawozdawcze oraz projekty ww. uchwał dostępne będą będą dla Członków w sekretariacie siedziby Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni, umieszczone na IOK, wysłane na adresy e-mail. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami.    Download the […]

Więcej