Dział Członkowski

Po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Członkowskiego pok. 9
________________________________________

Zaświadczenia o prawie do lokalu i niezaleganiu w opłatach wystawiane są na pisemną prośbę właściciela w terminie do 2 tygodni.

Wzór prośby o wydanie zaświadczenia znajduje się w zakładce „Przydatne – Wzory”