Akty prawne

Obowiązujące akty prawne

Nazwa dokumentu Pobieranie
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” nowe pobierz
Uchwały Zebrania Przedstawicieli 2020 nowe

  • uchwały 1-2 – zatwierdzenie sprawozdań RN 2018/2019
  • uchwały 3-4 – zatwierdzenie sprawozdań Zarządu 2018/2019
  • uchwały 5-6 – zatwierdzenie sprawozdań finansowych 2018/2019
  • uchwały 7-10 – udzielenie absolutorium Prezesowi / Zastępcy Prezesa Zarządu 2018/2019
  • uchwała 11 – zmiana statutu
  • uchwała 12-18 – wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości
  • uchwała 19 – ogłoszenie upadłości
Uchwały 1-19/2020