Akty prawne

Obowiązujące akty prawne

Nazwa dokumentu Pobieranie
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” nowe zmieniony na ZPCZ 25.08.2020r. – tekst jednolity pobierz
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity metryka
Ustawa Prawo spółdzielcze tekst jednolity metryka
Uchwały Zebrania Przedstawicieli 2020 nowe

  • uchwały 1-2 – zatwierdzenie sprawozdań RN 2018/2019
  • uchwały 3-4 – zatwierdzenie sprawozdań Zarządu 2018/2019
  • uchwały 5-6 – zatwierdzenie sprawozdań finansowych 2018/2019
  • uchwały 7-10 – udzielenie absolutorium Prezesowi / Zastępcy Prezesa Zarządu 2018/2019
  • uchwała 11 – zmiana statutu
  • uchwała 12-18 – wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości
  • uchwała 19 – ogłoszenie upadłości

1/2020 2/2020
3/2020 4/2020
5/2020 6/2020
7/2020 8/2020
9/2020 10/2020
11/2020 12/2020
13/2020 14/2020
15/2020 16/2020
17/2020 18/2020
19/2020

Zwołanie Zebrania Grup Członkowskich 2020 pobierz
Pełnomocnictwo na Zabranie Grupy Członkowskiej 2020 pobierz
Zwołanie Zebrania Przedstawicieli Członków 2020 pobierz
Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Członków pobierz
Rejestr uchwał RN 2017 2016
Rejestr uchwał XLII zebrania przedstawicieli (2016) pobierz