Akty prawne

Projekty porządków obrad na Zebrania Grup Członkowskich oraz XLV Zebranie Przedstawicieli

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych 2000r

Rejestr uchwał XLII zebrania przedstawicieli  podjętych w 2016 roku

Rejestr uchwał RN  podjętych w 2016
Rejestr uchwał RN podjętych w 2017