Wzory

Podanie o zgodę na CESJE umowy rezerwacyjnej

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej

Formularz założenie konta w systemie Internetowej Obsługi Klienta

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących

Pełnomocnictwo na zabranie grup Członkowskich 2018 r

Pełnomocnictwo na Zebranie Przedstawicieli 2018 r

Pełnomocnictwo mieszkańca dla osoby trzeciej

Wniosek o przyjęcie w poczet członków

Wniosek o kopie dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego/lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.

Wniosek o wystąpienie z rejestru członków

Wniosek o zmianę wysokości zaliczek na zużycie zimnej i ciepłej wody

W niosek o wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

Zgłoszenie szkody majątkowej 

Wniosek o wykonanie pilota

Zmiana danych osobowych