Wzory

Wzory dokumentów

Nazwa dokumentu
Wniosek o udostępnienie dokumentów 
Podanie o zgodę na CESJE umowy rezerwacyjnej
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej
Formularz założenie konta w systemie Internetowej Obsługi Klienta
Pełnomocnictwo mieszkańca dla osoby trzeciej
Deklaracja Członkowska
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego/lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu
Wniosek o wystąpienie z rejestru członków
Wniosek o zmianę wysokości zaliczek na zużycie zimnej i ciepłej wody
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Zgłoszenie szkody majątkowej
Zmiana danych osobowych
Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie