Władze

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku

Zarząd SM Ujeścisko

Funkcja Nazwisko i Imię
Prezes Zarządu Pawłowicz Cezary
Członek Zarządu Jurczyk Bożena
Członek Zarządu Wawer Wiesław

 

Rada Nadzorcza

Grupa Członkowska Nazwisko i Imię
I Lisowska Elżbieta
II Salamonik Rafał
III Reszczyńska Alicja
IV — brak —
V — brak —
VI Stukow Michał
VII — brak —
VIII Polakowska Ewa
IX Niewiadomska Lucyna
X Miziura Danuta

Prezydium Rady Nadzorczej

Funkcja Nazwisko i Imię
Przewodniczący Rady Nadzorczej Stukow Michał
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Salamonik Rafał
Sekretarz Rady Nadzorczej Niewiadomska Lucyna

Komisja Rewizyjna

Funkcja Nazwisko i Imię
członek komisji Lisowska Elżbieta
członek komisji Miziura Danuta
członek komisji Reszczyńska Alicja