Władze

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku

Zarząd SM Ujeścisko

Funkcja Nazwisko i Imię
Prezes Zarządu Pawłowicz Cezary
Członek Zarządu Baranowska-Ćwiklińska Marzena
Członek Zarządu Zając Michał

Rada Nadzorcza

Grupa Członkowska Nazwisko i Imię
I Wesołowski Radosław
II Cukierski Roman
III Rogacki Grzegorz
IV BRAK
V Futa Wiesław
VI Nowak Rafał – zawieszony
VII Kępa Bartosz – zawieszony
VIII Trela Łukasz
IX Borodziuk Dorota
X Piotrowska Małgorzata

Prezydium Rady Nadzorczej

Funkcja Nazwisko i Imię
Przewodniczący Rady Nadzorczej Trela Łukasz
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowska Małgorzata
Sekretarz Rady Nadzorczej BRAK (Nowak Rafał – zawieszony)

Komisja Rewizyjna

Funkcja Nazwisko i Imię
BRAK