Władze

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku

Zarząd SM Ujeścisko

Funkcja Nazwisko i Imię
p.o. Prezesa Zarządu Wiesław Wawer
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych Bogdan Malc
Główny Księgowy – Członek Zarządu Dorota Klein

 

Rada Nadzorcza

Nazwisko i Imię
Artur Antoszkiewicz
Elżbieta Lisowska
Danuta Miziura
Ewa Polakowska
Alicja Reszczyńska
Michał Stukow
Wojciech Suchy
Grzegorz Szyc
Małgorzata Wagner
Irena Wszoła

Prezydium Rady Nadzorczej

Funkcja Nazwisko i Imię
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elżbieta Lisowska
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Artur Antoszkiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej Danuta Miziura

Komisja Rewizyjna

Funkcja Nazwisko i Imię
członek komisji Alicja Reszczyńska
członek komisji Irena Wszoła
członek komisji Grzegorz Szyc
członek komisji Ewa Polakowska