Władze

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku:

Skład Rady Nadzorczej

  1. Targoński Andrzej
  2. Fijałkowski Kazimierz
  3. Thomas Artur
  4. Gdaniec Danuta
  5. Sekretarczyk Krzysztof
  6. Nowak- Kondratowicz Rafał
  7. Kępa Bartosz
  8. Trela Łukasz
  9. Zając Michał
  10. Piotrowska Małgorzata

Prezydium Rady Nadzorczej

– Przewodniczący Rady Nadzorczej – Trela Łukasz

– Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej– Piotrowska Małgorzata

– Sekretarz Rady Nadzorczej – Nowak- Kondratowicz Rafał

Komisja Rewizyjna

 

– Zając Michał

– Kępa Bartosz

Zarząd SM Ujeścisko

– Prezes Zarządu– Harasymiuk Grzegorz

Z-ca Prezesa Zarządu – Marcinowski Andrzej