Władze

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku:

Skład Rady Nadzorczej

  1. Fijałkowski Kazimierz
  2. Rogacki Grzegorz
  3. Futa Wiesław
  4. Nowak Rafał
  5. Kępa Bartosz
  6. Trela Łukasz
  7. Zając Michał
  8. Piotrowska Małgorzata

Prezydium Rady Nadzorczej

– Przewodniczący Rady Nadzorczej – Trela Łukasz

– Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej– Piotrowska Małgorzata

– Sekretarz Rady Nadzorczej – Nowak Rafał

Komisja Rewizyjna

 

– Zając Michał

– Kępa Bartosz

Zarząd SM Ujeścisko

– Prezes Zarządu– Harasymiuk Grzegorz

Z-ca Prezesa Zarządu – Marcinowski Andrzej