Władze

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku:

Skład Rady Nadzorczej

  1. Fijałkowski Kazimierz
  2. Rogacki Grzegorz
  3. Futa Wiesław
  4. Kępa Bartosz
  5. Trela Łukasz
  6. Zając Michał
  7. Piotrowska Małgorzata

Prezydium Rady Nadzorczej

– Przewodniczący Rady Nadzorczej – Trela Łukasz

– Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej– Piotrowska Małgorzata

– Sekretarz Rady Nadzorczej – Nowak Rafał

Komisja Rewizyjna

Zarząd SM Ujeścisko

– Prezes Zarządu– Skalik Maciej

Członek Zarządu – Nowak Rafał