Regulaminy

Obowiązujące regulaminy

Nazwa dokumentu Data dokumentu
Regulamin Zarządu 2023-12-11
Regulamin Rady Nadzorczej 2022-10-28
Regulamin Funduszu Oświatowo-Kulturalnego 2017-03-30
Regulamin Przetargów i Komisji Przetargowej 2023-08-01
Regulamin Gospodarki Finansowej 2008-11-04
Regulamin Parkowania 2017-03-30
Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Cieplnej  2023-03-29
Regulamin Rozliczenia Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Ustalenia Wysokości Opłat za Lokale 2016-03-17
Regulamin Rozliczania Kosztów Wody i Ścieków 2014-12-18
Regulamin Rozliczenia Kosztów Inwestycji Mieszkaniowych 2016-04-21
Regulamin Udostępniania Dokumentów 2023-02-23
Regulamin Udzielania Informacji nt. Salda Opłat Czynszowych 2011-05-31
Regulamin Wynajmowania Lokali Użytkowych 2009-06-22
Regulamin Dochodzenia Roszczeń 2010-04-27
Regulamin Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego 2017-12-14
Regulamin Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego – Załączniki 2017-12-14
Regulamin Wyboru Członka Zarządu SM Ujeścisko 2020-09-04
Regulamin Naboru na Inwestycje 2022-08-11
Regulamin Porządku Domowego 2015-09-18
Regulamin Użytkowania Ogródków Przydomowych 2021-07-21
Regulamin Wymiany i Legalizacji Wodomierzy 2011-05-31
Procedura Zamówienia Pilota do Bram w Halach Garażowych