Przetargi

Przetargi

Przetarg Termin składania ofert do Termin rozstrzygnięcia przetargu w dniu SWIZ
Podmiot wybrany przez komisję Uwagi
Na Generalnego Wykonawcę na dokończenie robót budowlanych dla budynku wielorodzinnego „August” na działce nr  182/51 przy ul. Przemyskiej w Gdańsku. 22-04-2020 r. do godz. 10:00 22-04-2020 r. o godz. 10:15 SIWZ i formularz ofertowy Umowa o roboty budowlane Przedmiar Protokół przejęcia depozytu

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie pok. nr 7.