Przetargi

Przetargi

Nazwa Data składania ofert Do pobrania
Konkurs ofert na Roczny Przegląd Kominiarski w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” Oferty należy składać do dnia 29.09.2022r. (czwartek) do godz. 12:00 w Sekretariacie Spółdzielni.
O godz. 12:05 nastąpi otwarcie ofert.
umowa
formularz ofertowy
zestawienie budynków – instalacja gazowa
zestawienie budynków – wentylacja
wykaz budynków i klatek
Utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko” zakończony SIWZ
umowa
wykaz klatek
mapa
Konkurs na Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony ogłoszenie
regulamin
Konkurs ofert na Roczny Przegląd Kominiarski w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony umowa
formularz ofertowy
zestawienie budynków – instalacja gazowa
zestawienie budynków – wentylacja
wykaz budynków i klatek
Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony SIWZ
umowa
pytania i odpowiedzi
informacja zarządu z dnia 2021-08-23
Przetarg na wykonanie wymiany i legalizacji liczników c.o. w zasobach SM – III termin zakończony SIWZ
umowa
Przetarg – budynek mieszkalny oraz handlowo-usługowy August zakończony SIWZ
Konkurs na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zakończony rozstrzygnięcie
ogłoszenie
regulamin
Uchwała RN – Prezes Zarządu
Uchwała RN – Członek Zarządu
Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
Przetarg na utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko”. zakończony rozstrzygnięcie

uzupełnienie
SIWZ
mapa
wykaz klatek
załącznik F – umowa

Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5