Przetargi

Przetargi

Przetarg Termin składania ofert do Termin rozstrzygnięcia przetargu w dniu SWIZ
Podmiot wybrany przez komisję Uwagi

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie pok. nr 7.