Przetargi

Przetargi

Nazwa Data składania ofert Do pobrania
Utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko” Oferty należy składać do dnia 28.02.2022r. (poniedziałek) do godz. 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni.
O godz. 14:05 nastąpi otwarcie ofert.
SIWZ
umowa
wykaz klatek
mapa
Konkurs na Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” Pisemne zgłoszenia należy składać do dnia 15.10.2021r. (piątek) do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu). ogłoszenie
regulamin
Konkurs ofert na Roczny Przegląd Kominiarski w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” Oferty należy składać do dnia 11.10.2021r. (poniedziałek) do godz. 12:00 w Sekretariacie Spółdzielni.
O godz. 12:10 nastąpi otwarcie ofert.
umowa
formularz ofertowy
zestawienie budynków – instalacja gazowa
zestawienie budynków – wentylacja
wykaz budynków i klatek
Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” Oferty należy składać do dnia 30.08.2021r. (poniedziałek) do godz. 16:00 w Sekretariacie Spółdzielni.
O godz. 16:15 nastąpi otwarcie ofert w Świetlicy Spółdzielni.
SIWZ
umowa
pytania i odpowiedzi
informacja zarządu z dnia 2021-08-23
Przetarg na wykonanie wymiany i legalizacji liczników c.o. w zasobach SM – III termin Oferty należy składać do dnia 19.07.2021r. (poniedziałek) do godz. 12:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.
O godz. 12:00 nastąpi otwarcie ofert.
SIWZ
umowa
Przetarg – budynek mieszkalny oraz handlowo-usługowy August Oferty należy składać do dnia 15.07.2021r. (czwartek) do godz. 14:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.
O godz. 14:15 nastąpi otwarcie ofert.
SIWZ
Konkurs na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zakończony rozstrzygnięcie
ogłoszenie
regulamin
Uchwała RN – Prezes Zarządu
Uchwała RN – Członek Zarządu
Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
Przetarg na utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko”. zakończony rozstrzygnięcie

uzupełnienie
SIWZ
mapa
wykaz klatek
załącznik F – umowa

Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5