Przetargi

Przetargi

Nazwa Data składania ofert Do pobrania
Konkurs na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zakończony

rozstrzygnięcie
ogłoszenie
regulamin
Uchwała RN – Prezes Zarządu
Uchwała RN – Członek Zarządu

Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości Oferty należy składać do dnia 15.03.2021r. (poniedziałek) do godz. 13:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.
O godz. 14:00 nastąpi otwarcie kopert przez komisję przetargową.

ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Przetarg na utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko”. zakończony

rozstrzygnięcie

uzupełnienie
SIWZ
mapa
wykaz klatek
załącznik F – umowa

Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5