Przetargi

Przetargi

Nazwa Data składania ofert Do pobrania
Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie prawa własności miejsca postojowego Oferty należy składać do dnia 30.06.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni. Miejsce postojowe
Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie prawa własności miejsca postojowego Oferty należy składać do dnia 31.05.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni. Miejsce postojowe
Prace i roboty budowalne – dokończenie sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do istniejących sieci na terenie osiedla Gdańsk Ujeścisko przy ul. Przemyskiej 14 – inwestycja August Oferty należy składać do 18.05.2023r. do godz. 13:00 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie kopert nastąpi 18.05.2023r. o godz. 13:30. Zapytanie
Z 1-3, z4-PZT,
Z4 – inwentaryzacja
Z4 opis
Konkurs na Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” Oferty należy składać do dnia 08.05.2023r. do godz. 14:00  do sekretariatu w siedzibie Spółdzielni. Ogłoszenie
regulamin
Przetarg – budynek mieszkalny oraz handlowo-usługowy August Oferty należy składać do dnia 31.05.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie kopert nastąpi 31.05.2023r. o godz. 13:30. SIWZ
załącznik A
załączniki B-E
Zapytanie ofertowe – Prace i roboty budowlane – wykonanie izolacji tarasów, ul. Przemyska 14 (inwestycja AUGUST) Oferty należy składać do dnia 12.05.2023r. do godz. 13:30 w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie kopert nastąpi 12.05.2023r. o godz. 14:00. Zapytanie ofertowe 
załącznik 1,
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4.1, załącznik 4.2
Pisemny nieograniczony konkurs na przeniesienie praw własności mieszkań i miejsc postojowych Oferty należy składać do dnia 07.04.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni. Mieszkanie 8B
Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie prawa własności miejsca postojowego Oferty należy składać do dnia 28.04.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni. Miejsce postojowe 
Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie prawa własności miejsca postojowego Oferty należy składać do dnia 31.03.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni. Miejsce postojowe 
Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego – ul. Kaliska 4 Oferty należy składać do 01.03.2023r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie kopert nastąpi 01.03.2023r. o godz. 11:05. Specyfikacja 
Oferta, Umowa-draft
Zał. A, Zał. B, Zał. C, Zał D, Zał E
Pisemny nieograniczony konkurs na przeniesienie praw własności mieszkań i miejsc postojowych Oferty należy składać do dnia 27.02.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni. Mieszkanie 12B
Mieszkanie 8B
Miejsce postojowe 
Pisemny nieograniczony konkurs na przeniesienie praw własności mieszkań i miejsc postojowych Oferty należy składać do dnia 31.01.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni. Ogłoszenie
II termin – Konkurs ofert na Roczny Przegląd Kominiarski w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony umowa
formularz ofertowy
zestawienie budynków – instalacja gazowa
zestawienie budynków – wentylacja
wykaz budynków i klatek
Przetarg na wymianę legalizacyjną wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze elektroniczne z odczytem zdalaczynnym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony SIWZ
umowa
Konkurs ofert na Roczny Przegląd Kominiarski w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony umowa
formularz ofertowy
zestawienie budynków – instalacja gazowa
zestawienie budynków – wentylacja
wykaz budynków i klatek
Utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko” zakończony SIWZ
umowa
wykaz klatek
mapa
Konkurs na Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony ogłoszenie
regulamin
Konkurs ofert na Roczny Przegląd Kominiarski w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony umowa
formularz ofertowy
zestawienie budynków – instalacja gazowa
zestawienie budynków – wentylacja
wykaz budynków i klatek
Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” zakończony SIWZ
umowa
pytania i odpowiedzi
informacja zarządu z dnia 2021-08-23
Przetarg na wykonanie wymiany i legalizacji liczników c.o. w zasobach SM – III termin zakończony SIWZ
umowa
Przetarg – budynek mieszkalny oraz handlowo-usługowy August zakończony SIWZ
Konkurs na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zakończony rozstrzygnięcie
ogłoszenie
regulamin
Uchwała RN – Prezes Zarządu
Uchwała RN – Członek Zarządu
Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
Przetarg na utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko”. zakończony rozstrzygnięcie

uzupełnienie
SIWZ
mapa
wykaz klatek
załącznik F – umowa

Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5