Przetargi

Przetargi

Nazwa Data składania ofert Do pobrania
Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” Oferty należy składać do dnia 16.08.2021r. (poniedziałek) do godz. 16:00 w Sekretariacie Spółdzielni.
O godz. 16:15 nastąpi otwarcie ofert w Świetlicy Spółdzielni.

SIWZ

Przetarg na wykonanie wymiany i legalizacji liczników c.o. w zasobach SM – III termin Oferty należy składać do dnia 19.07.2021r. (poniedziałek) do godz. 12:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.
O godz. 12:00 nastąpi otwarcie ofert.

SIWZ
umowa

Przetarg – budynek mieszkalny oraz handlowo-usługowy August Oferty należy składać do dnia 15.07.2021r. (czwartek) do godz. 14:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.
O godz. 14:15 nastąpi otwarcie ofert.

SIWZ

Konkurs na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zakończony

rozstrzygnięcie
ogłoszenie
regulamin
Uchwała RN – Prezes Zarządu
Uchwała RN – Członek Zarządu

Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony

ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Przetarg na utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko”. zakończony

rozstrzygnięcie

uzupełnienie
SIWZ
mapa
wykaz klatek
załącznik F – umowa

Konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości zakończony ogłoszenie
regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5