19 lipca (piątek) placówka poczty polskiej czynna w godzinach 7-13