Stanowisko Związku Rewizyjnego

Stanowisko ZRSM RP w sprawie posiedzeń oraz możliwości funkcjonowania Rady Nadzorczej uwzględniające obecny stan prawny.


Stanowisko ZRSMRP