Artykuł na portalu trojmiasto.pl

Artykuł na portalu trojmiasto.pl

W dniu dzisiejszym na portalu trojmiasto.pl pojawił się artykuł, w którym Członek Zarządu Michał Zając przedstawił cele Zebrań Grup Członkowskich, które w tym tygodniu zostaną przeprowadzone. Wskazane zostały również powody, dla których zebrania te dla Spółdzielni oraz jej członków są szalenie istotne.

Zachęcamy do lektury artykułu na portalu trojmiasto.pl,
a przede wszystkim do gremialnego przybycia członków na Zebrania.

Ponadto w artykule zamieszczone zostało stanowisko Sądu Okręgowego, który ustami swojego rzecznika prasowego wyjaśnił, że udzielone przez Sąd zabezpieczenie powództwa Pana Wiesława Futa nie wpływa na działanie Zarządu, a obalenie prawdziwość danych ujawnionych w rejestrze KRS może nastąpić „na skutek wydania prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały, która stanowiła podstawę wpisu (…)”.

Ten fragment artykułu, przedstawiamy poniżej