Wyjaśnienie do materiału TVP Gdańsk

Wyjaśnienie do materiału TVP Gdańsk dotyczącego odłączenia prądu części budynków na terenie osiedla Ujeścisko.

Pragniemy wyjaśnić i jednocześnie uspokoić mieszkańców SM Ujeścisko, że w materiale wyemitowanym w Panoramie TVP Gdańsk pojawiły się uproszczenia, które w dość znaczący sposób zniekształciły skalę opisanej w programie sytuacji.

Odłączenie energii elektrycznej dotyczy części domów szeregowych wybudowanych w ramach inwestycji Płocka Park, a nie całej Spółdzielni. Ponadto, to nie Spółdzielnia nie regulowała części płatności, a odbiorcy końcowi, czyli mieszkańcy ww domów.

Zapewniamy Państwa, że ciągłość dostaw prądu do zasobów SM Ujeścisko jest nie zagrożona i nie jest realizowana przez spółkę Nowa Energia Ujeścisko.