Projekty uchwał na ZPCZ

Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Członków

Z uwagi na wymogi sanitarne,
Zebranie Przedstawicieli Członków SM Ujeścisko w Gdańsku
zaplanowane na dzień 25.08.2020r. o godzinie 18:00

odbędzie się w budynku kościoła pw. Św. Ojca Pio (ul. Przemyska 21 Gdańsk – Ujeścisko),
a nie jak pierwotnie planowano w salce katechetycznej.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrycia ust i nosa, rękawiczkach i własnych długopisach.


Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Członków