Sprawa karna w Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe

Sprawa karna w Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe


Sprawa karna za pobicie i wtargnięcie do budynku SM Ujeścisko 29.05.2020r

Osoby zainteresowane przebiegiem rozprawy mogą wystąpić do sądu z prośbą o zgodę na uczestniczenie jako publiczność.