Przetarg – utrzymanie porządku

Utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko”

Oferty należy składać do dnia 28.02.2022r. (poniedziałek) do godz. 14:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.

O godz. 14:05 nastąpi otwarcie kopert.


SIWZ


umowa


wykaz klatek


mapa