Przetarg na wymianę wodomierzy

Przetarg na wymianę legalizacyjną wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze elektroniczne z odczytem zdalaczynnym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”

Oferty należy składać do dnia 20.10.2022r. (czwartek) do godz. 12:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.


SIWZ


umowa