Awaria oświetlenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” informuje, iż na ulicach: Tarnowska, Kaliska, Gorzowska, Koszalińska, Radomska, Ciechanowska nastąpiła awaria oświetlania.

W najbliższych dniach może wystąpić brak oświetlenia na w/w ulicach.

Trwają prace naprawcze, przepraszamy za utrudnienia.