Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Gdańsku- III kwartał 2019 r