Dotyczy upublicznionej informacji dotyczącej dostaw ciepła przez GPEC w Gdańsku w budynkach administrowanych przez SM Ujeścisko w Gdańsku