FAKTY I MITY

 

Szanowni Państwo znajdziecie tu odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań oraz wyjaśnienie nieprawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej.

 

1. Czy SM Ujeścisko grozi upadłość?
Nie. To nieprawda. Ewentualna wierzytelność, dochodzona przez pana Pawła Ziomka, czyli Generalnego Wykonawcę inwestycji „Na Stoku” oraz „August” to około 3 milionów złotych.  To kwota sporna, z którą wystąpił wykonawca, naliczając kary za odstąpienie od umowy. Wynoszą one – jego zdaniem – około 3 milionów złotych. Majątek Spółdzielni ujęty w sprawozdaniu finansowym to 130 mln zł, zatem ewentualna kwota dochodzona przez wierzyciela nie zagraża upadłością Spółdzielni.

2) Czy zostaną odcięte media?
Nie, taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Spotkaliśmy się z gestorami sieci i otrzymaliśmy zapewnienie, że nie będą oni blokować dostarczanych mediów jak ogrzewanie, czy ciepła i zimna woda. Spółdzielnia mieszkaniowa ma środki na opłaty, choć ich regulowanie utrudnia niezgodna z prawem postawa komornika. Egzekucje komornicze są, bowiem prowadzone w sposób uciążliwy, niezgodnie z paragrafem 799 KPC, ponieważ zostały zajęte wszystkie konta Spółdzielni nawet te, na które Spółdzielcy wpłacają opłaty za media i czynsze. Wpłaty te nie powinny być zajęte z mocy praw na podstawie artykułu 831 paragraf 1 punkt 10 KPC.  Obecnie są one blokowane, a następnie zwalniane przez komornika z bardzo dużym opóźnieniem. Liczymy na zmianę postawy komornika. Niezależnie jednak od naszych ciągłych rozmów z komornikiem, złożyliśmy na jego bezprawne czynności skargę wraz z wnioskiem o jego wyłączenie do Sądu Rejonowego w Gdańsku.

3) Z czego wynika egzekucja komornicza?
Egzekucja komornicza wynika z kar, jakie naliczył generalny wykonawca naszych nowych inwestycji. Kary są jednak karami spornymi. Egzekucję zostały wszczęte, bowiem, nie z niezapłaconych faktur tylko z kar, które próbuje naliczyć wykonawca oraz wystawienia faktury za projekt budowlany, który nie został przekazany nam w całości (brakuje projektów wykonawczych). Sąd zawiesił wszystkie postępowania egzekucyjne do wyjaśnienia sprawy. Podkreślmy, że Generalny Wykonawca wraz z komornikiem zajął majątek wart ponad 90 mln, co jest niewspółmiernie z ewentualnie dochodzoną kwotą. Obecnie pracujemy nad ograniczeniem zakresu zajęć na nieruchomościach, zmianą formy zabezpieczania na jedną z niezabudowanych działek znajdujących się w zasobach spółdzielni, która ewentualnie mogłaby zaspokoić dochodzone wierzytelności.

4) Czy rachunki bankowe zostały zablokowane?
Rachunki bankowe zostały zablokowane, ale codziennie są składane wnioski o zwolnienie spod egzekucji środków przekazywanych przez Spółdzielców. Z tych wpłat regulujemy bieżące opłaty.

5) Jakie kroki zamierzają Państwo podjąć?
Dążymy do zmiany zabezpieczenia i obalenia tytułów egzekucyjnych. Aktualnie jest także przygotowana kolejna część domów szeregowych tj. 20 domów inwestycji Płocka Park, które są gotowe do odbiorów i które możemy oddać Spółdzielcom oraz podpisywać akty notarialne wraz z pobraniem uzupełnienia wkładu. Czynności komornicze niestety blokują nam tę procedurę.