Informacja dotyczącą konkursu na przygotowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

 

Oferenci składający oferty na konkurs dotyczący przygotowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części terenu działki 69/17, proszeni są o określenie ceny netto PUM zaprojektowanych budynków. Autorzy składający prace konkursowe związani są terminem ważności oferty od 3 do 6 miesięcy.