Informacja o godzinach pracy Spółdzielni w dniu 09-12-2019 r.