Materiały na ZGCZ i ZPCZ 2020

Materiały na Zebrania Grup Członkowskich oraz Zebranie Przedstawicieli 2020

Z uwagi na wymogi sanitarne,
Zebranie Przedstawicieli Członków SM Ujeścisko w Gdańsku
zaplanowane na dzień 25.08.2020r. o godzinie 18:00

odbędzie się w budynku kościoła pw. Św. Ojca Pio (ul. Przemyska 21 Gdańsk – Ujeścisko),
a nie jak pierwotnie planowano w salce katechetycznej.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrycia ust i nosa, rękawiczkach i własnych długopisach.


Pismo przewodnie


Projekt zmian Statutu SM Ujeścisko


Sprawozdanie Finansowe za rok 2018


Sprawozdanie Finansowe za rok 2019


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019


Sprawozdanie Zarządu za rok 2018


Sprawozdanie Zarządu za rok 2019


Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Członków