Materiały na ZGCZ i ZPCZ 2020

Materiały na Zebrania Grup Członkowskich oraz Zebranie Przedstawicieli 2020


Pismo przewodnie


Projekt zmian Statutu SM Ujeścisko


Sprawozdanie Finansowe za rok 2018


Sprawozdanie Finansowe za rok 2019


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019


Sprawozdanie Zarządu za rok 2018


Sprawozdanie Zarządu za rok 2019