Ogłoszenie przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego – ul. Kaliska 4

Oferty należy składać do 01.03.2023r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie kopert nastąpi 01.03.2023r. o godz. 11:05.

 

Download the PDF file .