Petycja do Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Z inicjatywy mieszkańców ul. Łódzkiej i Płockiej powstała petycja do Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz.

Prosimy o złożenie podpisów pod tą petycją.

Podpisy można składać do dnia 02.08.2022 r w budynku Spółdzielni
Po godzinach pracy Spółdzielni, petycja wyłożona jest na poczcie.


Petycja do Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz