Pisemny nieograniczony konkurs na przeniesienie praw własności mieszkań i miejsc postojowych

Pisemny nieograniczony konkurs na przeniesienie praw własności mieszkań i miejsc postojowych – Oferty należy składać do dnia 27.02.2023r.
do godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni.

Download the PDF file .

Download the PDF file .

Download the PDF file .