Płukanie magistrali wodociągowej w dniach 11, 12, 13 maja br.

12