Po godzinach pracy spółdzielni, zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej prosimy wrzucać do skrzynki na korespondencję.