Prace ziemne przy ulicy Przemyskiej 2 i 4, możliwe zakłócenia w dostawie ciepłej wody