Przeglądy kominiarskie w dniach 18 kwietnia-31 maja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” informuje, że w terminie od 18.04.2016 do 31.05.2016r. mieszkania na terenie SM „Ujeścisko” będzie odwiedzał kominiarz w celu wykonania Przeglądów stanu przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowej. Szczegółowe informacje o terminie wizyty będą wywieszane na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. W przypadku nieobecności w czasie przeglądu istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z kominiarzem.

Przeglądy będą dokonywane przez:

Usługi Kominiarskie – Grzegorz Grabowiecki

Tel. 604-935-080

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Stefaniak

Specjalista ds. Administracji

SM „Ujeścisko”

Tel. 58/ 728 78 32