Przetarg na utrzymanie porządku

Przetarg na utrzymanie porządku w klatkach schodowych, terenu zewnętrznego i hal garażowych osiedla SM „Ujeścisko”.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2021r. (poniedziałek) do godz. 14:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.

O godz. 14:10 nastąpi otwarcie kopert przez komisję przetargową.


uzupełnienie


SIWZ


mapa


wykaz klatek


załącznik F – umowa