,,Przy Oczkach”

W związku ze złożoną Państwu obietnicą pragniemy poinformować, że uruchomiliśmy ogrzewanie

na inwestycji „Przy Oczkach”. Instalacja jest sprawna i sukcesywnie uruchamiane są kolejne

obszary grzewcze w budynku „Przy Oczkach”.