Przypominamy i zachęcamy Członków Spółdzielni do zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie.

Materiały sprawozdawcze oraz projekty ww. uchwał dostępne są dla Członków w sekretariacie siedziby Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni, umieszczone na IOK, wysłane na adresy e-mail. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami. 

 

Download the PDF file .