Rejestr Uchwał

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” z siedzibą w Gdańsku uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej www.ujescisko.pl w zakładce PRZYDATNE – Akty prawne umieszczony został rejestr uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni oraz rejestr uchwał Zebrania Przedstawicieli Grup Członkowskich od 1 stycznia 2016 roku. Rejestry będą aktualizowane po każdym posiedzeniu w/w organów.

 

Dodatkowo wskazujemy, iż zgodnie z §4 pkt 1 Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom S.M. „Ujeścisko”, członek zainteresowany otrzymaniem informacji, zgłasza osobiście do Zarządu Spółdzielni pisemny wykaz dokumentów, których kopie chce otrzymać, na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do w/w Regulaminu.