Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu

Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu

W dniu 14.03.2022r. do Rady Nadzorczej SM Ujeścisko wpłynęło oświadczenie Pani Marzeny Baranowskiej-Ćwiklińskiej, iż z dniem 14.03.2022r. składa rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku