Sąd zawiesił postępowanie egzekucyjne w SM Ujeścisko cz.2