Sąd zawiesił postępowanie egzekucyjne w SM Ujeścisko