Uchwała Rady Nadzorczej o udzieleniu pełnomocnictwa dla Pana Grzegorza Harasymiuka.

Informacja

uchwała