Uchwała Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z dnia 23 marca 2020