WAŻNA INFORMACJA

UWAGA!

 

W związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami o rzekomym wniosku upadłościowym złożonym przez Zarząd SM „Ujeścisko” pragniemy Państwa poinformować, że wszelkie tego typu informacje są nieprawdziwe i Zarząd z całą stanowczością dementuje pomówienia, o tym, że złożył wniosek o upadłość w jakiejkolwiek formie. Taka sytuacja nie miała miejsca. Zarząd wykorzystuje wszelkie możliwe i prawnie przewidziane instrumenty prowadzące do poprawy kondycji finansowej SM „Ujeścisko”. Niestety jest to proces długotrwały ze względu na skomplikowaną sytuację w jakiej znalazła się Nasza Spółdzielnia.

Wszelkie tego typu informacje przekazywane w przestrzeni publicznej są działaniem osób, które próbują wprowadzić Państwa w błąd i za wszelką cenę zatrzymać działania władz SM „Ujeścisko” zmierzające do rozwiązania problemów finansowych i ustabilizowania sytuacji w Spółdzielni, co pozwoli sprawnie zakończyć opóźnione inwestycje. Mimo, że znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji finansowej Zarząd pragnie poinformować, że prowadzi zaawansowane działania zmierzające do porawy sytuacji i realizuje program, który umożliwi dokończenie inwestycji. Nie ma mowy o utracie wpłaconych przez Państwa wkładów budowlanych.

Aby uniknąć tego typu pomówień zachęcamy do śledzenia wpisów w KRS odnoszących się do SM „Ujeścisko”. Można je znaleźć na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html wpisując numer: 0000092051

Dodatkowo pragniemy opublikować bilans za rok 2018 (bilans2018). z którego jasno wynika, że SM „Ujeścisko” była w dobrej kondycji finansowej. Jednocześnie pragniemy poinformować, że bilans za rok 2019 jest obecnie badany przez biegłego rewidenta i z niego również nie wynika, że SM „Ujeścisko” zagrożona jest upadłością.

Zważywszy na to, że dziś jest dzień wolny od pracy przepraszamy, że powyższa informacja nie jest podpisana przez Zarząd, tylko publikowana bez podpisów jednocześnie wskazujemy, że jest to oficjalne stanowisko władz SM „Ujeścisko” w tej sprawie.