Zajęcia w toku postępowań egzekucyjnych nieruchomości – inwestycja Płocka Park.