Zawiadomienie- Nabór dla Członków SM na nową inwestycje Wietrzne Wzgórze, etap II