Zawieszenie działalności agencji pocztowej w dniach 12-26 sierpnia 2019 r