Zebrania Grup – wyniki

Wyniki oraz frekwencja wyborów przeprowadzonych na Zebraniach Grup Członkowskich SM „Ujeścisko” w Gdańsku w sierpniu 2020 roku.

Liczba wydanych mandatów w stosunku do poprzednich wyborów

Liczba wydanych mandatów w stosunku do poprzednich wyborów

Wyniki głosowań w poszczególnych grupach

Wyniki głosowań w poszczególnych grupach