August – Budynek wielorodzinny przy ulicy Przemyskiej

 • Kronika budowy

Kronika budowy

 • VIII 2016 Inż-Bud Inwestycje Sp.z o.o zawarł ze SM Ujeścisko umowę o prace projektowe i roboty budowlane zadania projektowego AUGUST
 • IX, X, XI, XII 2016 Inż-Bud Inwestycje Sp.z o.o :

     o przekazał Zarządowi SM Ujeścisko projekt budowlany budynku mieszkalnego oraz budynku handlowo – usługowego inwestycji AUGUST
     o Zgłosił podwykonawcę firmę SPEC-BUD
     o Została zawarta umowa między firmą Inż- Bud a firmą Spec- Bud zrealizowania zadania inwestycyjnego AUGUST- budynku mieszkalnego oraz budynku handlowo – usługowego

 • I 2017 Inż-Bud zgłosił na wniosek Spec-Bud do SM Ujeścisko 10 podwykonawców, Powołano kierownika budowy. Uchwałą wspólników zmieniono prezesa Inż.- Budu
 • VI 2017 Inwestor zastępczy Ego-Inwest potwierdza wystąpienie nieznacznego opóźnienia w wykonaniu ścian konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym
 • II 2019 Pismo firmy Spec-Bud do zarządu SM Ujeścisko i RN o odstąpieniu od umowy, naliczaniu kar umownych, wezwanie do zwrotu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych, wezwanie do zapłaty
 • XI 2019 porozumienie pomiędzy SM Ujeścisko a firmą Spec –Bud celem polubownego zakończenia sporu
 • X 2021 Umowa o roboty budowlane zawarta z firmą UNIT S- ka z o.o
 • XI 2021 Wprowadzenie firmy na budowę dla inwestycji August mieszkalny wykonawcy firmę UNIT Sp.z.o.o
 • I 2022 Pozyskanie warunków technicznych przyłącza energii elektrycznej i cieplnej w Energa Operator SA
 • II 2022 Rozpoczęcie prac wodno –kanalizacyjnych.