Działka 187/53

  • Opis oferty
  • Charakterystyka
  • Wizualizacje

Opis oferty

Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości – działka 187/53

cena ofertowa 4 935 000,00 zł netto
termin składania ofert konkurs zakończony
do pobrania ogłoszenie konkursu
regulamin konkursu
mapa terenu
decyzja o warunkach zabudowy
wzór oświadczenia

Charakterystyka

położenie nr. działki obręb
Gdańsk Ujeścisko 187/53 75

 

powierzchnia przeznaczenie
7 093m2 dla przedmiotowego terenu wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą

Wizualizacje