Działki 69/96, 69/107

  • Opis oferty
  • Charakterystyka
  • Wizualizacje

Opis oferty

Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości – działek 69/96, 69/107

cena ofertowa 21 333 000,00 zł netto
termin składania ofert 2020-09-28
do pobrania ogłoszenie konkursu
regulamin konkursu
mapa terenu
wzór oświadczenia

Charakterystyka

położenie nr. działki obręb
Gdańsk Ujeścisko 69/96
69/107
75

 

Nieruchomość jest obecnie w trakcie podziału geodezyjnego.
Teren objęty ofertą zostanie wydzielony z działki 69/107, która powstała z działki 69/98.

 

powierzchnia przeznaczenie
39 097m2
sumarycznie po planowanym podziale geodezyjnym
zabudowa mieszkaniowa – wszystkie formy

Wizualizacje