Działki 69/96, 69/107

  • Opis oferty
  • Charakterystyka
  • Wizualizacje

Opis oferty

Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości – działek 69/96, 69/107

cena ofertowa 21 333 000,00 zł netto
termin składania ofert konkurs zakończony
do pobrania ogłoszenie konkursu
regulamin konkursu
mapa terenu
wzór oświadczenia

Charakterystyka

położenie nr. działki obręb
Gdańsk Ujeścisko 69/96
69/107
75

 

Nieruchomość jest obecnie w trakcie podziału geodezyjnego.
Teren objęty ofertą zostanie wydzielony z działki 69/107, która powstała z działki 69/98.

 

powierzchnia przeznaczenie
39 097m2
sumarycznie po planowanym podziale geodezyjnym
zabudowa mieszkaniowa – wszystkie formy

Wizualizacje