Wietrzne Wzgórze Etap II – Budynek B – Parter

| Czerwone – lokal sprzedany | Niebieskie – lokal dostępny | Żółte – lokal zarezerwowany |