Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości

Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości

Oferty należy składać do dnia 15.03.2021r. (poniedziałek) do godz. 13:00 w sekretariacie SM Ujeścisko.

O godz. 14:00 nastąpi otwarcie kopert przez komisję przetargową.


ogłoszenie


regulamin


załącznik 1


załącznik 2


załącznik 3