Pisemny, nieograniczony przetarg na wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w zasobach    SM „Ujeścisko”

Oferty należy składać do dnia 06.03.2024r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie kopert nastąpi 06.03.2024r. o godz. 12:30 w Świetlicy Spółdzielni.

Download the PDF file .